تماس با ما

         شماره تلفن:

                  02188985478-02188987479

         دورنگار(فکس):

                02188985477

       ایمیل:

                info@ficc.ir

تهران -محله کشاورز – خیابان شهید عباسقلی علی زاده (پنجم) خیابان دکتر سید حسین فاطمی- پلاک 92 – طبقه سوم-واحد 7