زمینه های فعالیت

  • اسکادای آب، برق، گاز و …

  • اینترفیس سیستمهای اسکادا

  • مخابرات(فیبر نوری -رادیو-PLC…)

  • تله متری و دیسپاچینگ

  • مرکز تلفن IP PHONE

  • سيستمهای مانيتورينگ و کنترل از راه دور

  • نیروگاه های خورشیدی

  • اتوماسيون ساختمان( Home Automation BAS/BMS)

  • طراحی ، آماده سازی و نصب انواع تابلوهای برق،کنترل و ابزار دقیق

  • سيستمهای ميترينگ و ابزار دقيق