شرکت مهندسی ارتباطات هوشمند فرتاک

شرکت مهندسی ارتباطات هوشمند فرتاک مجموعه ای است متشکل از تعدادی از کارشناسان مجرب در صنايع تله متری ، کنترل صنعتی و مخابرات که به منظور ارائه انواع خدمات طراحی و مهندسی، تامين تجهيزات، اجرا، آموزش و مشاوره و ارائه راهکار و محصولات صنعتی به کارفرمايان محترم در صنايع برق، آب،نفت ،گاز و مخابرات تشکيل گرديده است .

این شرکت دارای رتبه 5 معاونت برنامه ریزی و بودجه در زمینه نیرو و ارتباطات می باشد.