زمینه های فعالیت

  • برق و الکترونيک
  • سيستمهای ميترينگ و ابزار دقيق
  • اسکادای آب، برق، گاز و …
  • اینترفیس سیستمهای اسکادا
  • سيستمهای مانيتورينگ و کنترل از راه دور
  • اتوماسيون صنعتی
  • اتوماسيون ساختمان Home Automation BAS/BMS
  • مخابرات و تله متری